Kinderen

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.

Soms zijn er zorgen over het spreken van een kind. Het kan zijn dat het kind slechter te verstaan is dan kinderen van zijn leeftijd of dat het minder goede zinnen maakt of een kleinere woordenschat heeft. Soms maken anderen een opmerking over het spreken van uw kind, bijvoorbeeld de leidster van de speelzaal of de leerkracht van school. Er zijn natuurlijk veel verschillen in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier.

De logopedist observeert en onderzoekt of het spreken past bij de leeftijdsfase van het kind en of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Met verschillende behandelmethoden en spelmaterialen zal de logopedist het praten van het kind stimuleren. We werken samen met het kind op een prettige en ongedwongen manier. Praten moet vooral plezierig zijn. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Er is een goede samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen.

Als u zich zorgen maakt over het spreken van uw kind kunt u op onderstaande lijst kijken of logopedie zinvol zou kunnen zijn. Twijfels? Neem gerust contact met ons op.

Spraak

 • het spreken is slecht te verstaan
 • letters niet of moeilijk uit kunnen spreken
 • slissen / lispelen
 • door de neus praten
 • onduidelijk spreken
 • stotteren

Taal

 • de taalontwikkeling komt laat op gang
 • kleine woordenschat
 • moeite met het formuleren van zinnen
 • bij meertaligheid moeite met het leren van beide talen
 • dyslexie / lees- en spellingsproblemen

Mondmotoriek, eten en drinken

 • slappe, open mond
 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • verkeerd slikken

Gehoor en luistervaardigheid

 • moeite met onthouden van liedjes, versjes
 • moeite met onthouden van opdrachten in de klas
 • moeite met rijmen
 • moeite met luistervaardigheid bij slechthorendheid

Stem en adem

 • hese, schorre stem
 • kuchen, hoesten en keelschrapen
 • verkeerd gebruik van de stem
 • verkeerd gebruik van de adem