Afspraak maken?
  077 3745042
  Aanmeldformulier

Groepspraktijk Gertie Beurskens

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Horst en Sevenum

Block links

  

 

 

 

Help, ik ben mijn stem kwijt.

 

Mijn kind kan de “k”
niet goed uitspreken

Kan ik mijn kind beter leren praten?

 

De tandarts zegt dat ik het
duimen moet afleren.

 

Ik heb een TIA gehad
en kan moeilijk uit
mijn woorden komen.

 

Mijn kind heeft een kleine woordenschat,
is daar wat aan te doen?

 

Ik heb last van hyperventilatie.

 

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen, wat kan de gespecialiseerd logopedist voor mijn kind betekenen?

 

 

 

Dyslexie

Lees- en schrijfstoornissen en Dyslexie

Dyslexie is een taalstoornis; een specifieke stoornis in de verwerking van de spraakklanken. De relatie van dyslexie met mondelinge spraak- en taalproblemen is dan ook erg groot. Dit is herhaaldelijk uit onderzoek gebleken. Het tijdig behandelen van spraak- en taalproblemen op jonge leeftijd en het geven van voorschot aan "risicokleuters" (bijvoorbeeld wanneer dyslexie in de familie voorkomt) is daarom van belang. Het kan er voor zorgen dat de toekomstige problemen met lezen en schrijven worden voorkomen of zorgt ervoor dat de ernst van de dyslexie minder zal zijn. Kortom, de (gespecialiseerde) logopedist kan een grote rol spelen in de behandeling en preventie van lees- en schrijfstoornissen en dyslexie.

De vergoedingsregeling voor dyslexie

In onze praktijk zijn twee gespecialiseerde logopedisten werkzaam, die na lange ervaring en gerichte dyslexiescholing, zijn geregistreerd als zelfstandige dyslexiebehandelaars in de zorg. Deze specialisatie en registratie is nodig om kinderen met ernstige dyslexie te kunnen en mogen behandelen volgens de nieuwe vergoedingsregeling. Vanaf 2009 wordt het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie namelijk vergoed door de zorgverzekeraars. Deze behandeling maakt onderdeel uit van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van ernstige enkelvoudige dyslexie in de gezondheidszorg.

Wanneer U vermoedt dat er bij uw kind sprake is van dyslexie, kunt U dit met ons bespreken. In samenwerking met school kan uw kind dan via ons voor onderzoek volgens deze vergoedingsregeling worden aangemeld. We hebben hiervoor een samenwerkingsverband geformaliseerd. We werken samen met Adelante Audiologie en Communicatie in Blerick.

Wanneer er na onderzoek door Adelante sprake blijkt te zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie zonder bijkomende stoornis, dan kan de vergoede behandeling (een tot anderhalf jaar lang) bij ons in de praktijk plaatsvinden.

Bij het vermoeden van milde of lichte dyslexie, of van lees- en spellingsproblemen, zullen wij uw kind onderzoeken. Als er sprake blijkt te zijn van onderliggende taalleerproblematiek, dan kan vergoede logopedische behandeling vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering plaatsvinden.

Voor meer informatie over dyslexie en over onze deskundigheid en werkwijze, kunt U altijd telefonisch contact opnemen.

Dyslexie groepspraktijk Gertie Beurskens

Dyslexie groepspraktijk Gertie Beurskens

Dyslexie groepspraktijk Gertie Beurskens

Logo

KP logo groepspraktijk gertie beurskens logopedie groepspraktijk gertie beurskens

Groepspraktijk Gertie Beurskens logopedie en dyslexie in Horst en Sevenum 077-3745042 logopediebeurskens@planet.nl 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.