Afspraak maken?
  077 3745042
  Aanmeldformulier

Groepspraktijk Gertie Beurskens

Logopedie- en Dyslexiepraktijk Horst en Sevenum

Block links

  

 

 

 

Help, ik ben mijn stem kwijt.

 

Mijn kind kan de “k”
niet goed uitspreken

Kan ik mijn kind beter leren praten?

 

De tandarts zegt dat ik het
duimen moet afleren.

 

Ik heb een TIA gehad
en kan moeilijk uit
mijn woorden komen.

 

Mijn kind heeft een kleine woordenschat,
is daar wat aan te doen?

 

Ik heb last van hyperventilatie.

 

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen, wat kan de gespecialiseerd logopedist voor mijn kind betekenen?

 

 

 

Dyslexie

Dyslexie en lees- en spellingproblemen

Dyslexie is een taalstoornis: een specifieke stoornis in de verwerking van de spraakklanken.

Officieel wordt dyslexie aangeduid als een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Bij dyslexie kunnen dus zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Voordat kinderen problemen krijgen met lezen en/of spellen kunnen er al problemen zijn in de spraak/taalontwikkeling. Het tijdig behandelen van spraak- en taalproblemen op jonge leeftijd en tijdig onderkennen van mogelijk risico op lees- en spellingproblemen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalproblemen. Zij hebben kennis van diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie en oproepsnelheid. Ze zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Een gespecialiseerde logopedist kan een grote rol spelen in de behandeling en preventie van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

In onze praktijk zijn 2 logopedisten met de specialisatie “dyslexie” werkzaam. Zij zijn geregistreerd als dyslexiebehandelaar in het NVLF-register (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie).

Wanneer u vermoedt dat uw kind lees- en/of spellingproblemen (dyslexie) heeft, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw kind dan onderzoeken op auditieve- en taalvaardigheden. Als er sprake is van onderliggende taalleerproblematiek, dan kan vergoede logopedische behandeling vanuit het basispakket plaatsvinden. Wij werken daarbij nauw samen met school en ouders.

Mocht er na deze intensieve hulp en aandacht vermoeden zijn van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) kan uw kind in samenwerking met school aangemeld worden voor een onderzoek- en behandeltraject volgens de vergoedingsregeling EED bij een onderzoeksinstantie.

Dyslexie groepspraktijk Gertie Beurskens

Dyslexie groepspraktijk Gertie Beurskens

Dyslexie groepspraktijk Gertie Beurskens

Logo

KP logo groepspraktijk gertie beurskens logopedie groepspraktijk gertie beurskens

Groepspraktijk Gertie Beurskens logopedie en dyslexie in Horst en Sevenum 077-3745042 logopediebeurskens@planet.nl 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.