Afspraak maken?
     077 3745042
    Aanmeldformulier

Block links

  

 

 

 

Help, ik ben mijn stem kwijt.

 

Mijn kind kan de “k”
niet goed uitspreken

Kan ik mijn kind beter leren praten?

 

De tandarts zegt dat ik het
duimen moet afleren.

 

Ik heb een TIA gehad
en kan moeilijk uit
mijn woorden komen.

 

Mijn kind heeft een kleine woordenschat,
is daar wat aan te doen?

 

Ik heb last van hyperventilatie.

 

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen, wat kan de gespecialiseerd logopedist voor mijn kind betekenen?

 

 

 

Volwassenen

Volwassenen kunnen problemen ondervinden bij de communicatie. Het gaat dan vaak over heesheid of moeite met het gebruik van de stem en adem bij spreken of zingen. U heeft keelklachten en het vanzelfsprekende gevoel dat de stem het doet, is weg. Als er beroepsmatig veel gesproken wordt, kan logopedie ondersteuning bieden. Denk hierbij o.a. aan sportinstructeur, docent of telefonist.
Ook kan het zijn dat door een neurologische aandoening (bijv. CVA of spierziektes) de stem en het spreken verstoord zijn. Er kan sprake zijn van een afasie, waardoor er woordvindingsproblemen kunnen optreden of mensen moeite hebben met het maken van zinnen. Soms is ook het begrijpen van taal lastig. Moeilijkheden met slikken horen ook bij het werkgebied van de logopedist.

Vraagt u zich af of de logopedie iets voor u zou kunnen betekenen?
Onderstaande lijstkan u helpen om te bepalen of logopedie zinvol voor u kan zijn.

Heeft u nog twijfels? Neem gerust even contact met ons op.

Stem / Adem / Keelklachten

 • de stem klinkt hees, schor of krakerig
 • er zijn keelklachten, bijvoorbeeld keelpijn, droog of schraal gevoel in de keel, het gevoel alsof er een ‘prop’ in de keel zit
 • de stem valt regelmatig weg
 • u moet steeds meer moeite doen om te spreken of te zingen
 • het spreken of zingen is vermoeiend
 • u heeft het gevoel dat u adem te kort komt als u spreekt/zingt
 • u moet voortdurend kuchen, keelschrapen of hoesten zonder verkouden te zijn.
 • u heeft COPD en problemen met uw adem tijdens het spreken
 • u heeft last van hyperventilatie
 • de KNO arts constateert een probleem aan de stembanden: bijv. stembandpoliep, stembandknobbels, een slechte stembandsluiting of een andere aandoening aan de stembanden
 • u heeft een operatie moeten ondergaan, waarbij uw larynx is verwijderd (totale larynxextirpatie )

Spraak

 • onduidelijke articulatie o.a. lastig bij presenteren
 • spraakproblemen bij een neurologische aandoening bijv. na een beroerte of bij de ziekte van Parkinson
 • slissen
 • stotteren 

Taal

 • afasie; na een beroerte kan het zijn dat u problemen ondervindt met het spreken of met taal begrijpen

Slikken 

 • u heeft moeite met slikken of u verslikt zich regelmatig zonder voor u bekende reden
 • moeite met slikken na een beroerte of bij een neurologische aandoening 

Volwassenen groepspraktijk Gertie Beurskens

Volwassenen groepspraktijk Gertie Beurskens

Logo

KP logo groepspraktijk gertie beurskens logopedie groepspraktijk gertie beurskens