Afspraak maken?
     077 3745042
    Aanmeldformulier

Block links

  

 

 

 

Help, ik ben mijn stem kwijt.

 

Mijn kind kan de “k”
niet goed uitspreken

Kan ik mijn kind beter leren praten?

 

De tandarts zegt dat ik het
duimen moet afleren.

 

Ik heb een TIA gehad
en kan moeilijk uit
mijn woorden komen.

 

Mijn kind heeft een kleine woordenschat,
is daar wat aan te doen?

 

Ik heb last van hyperventilatie.

 

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen, wat kan de gespecialiseerd logopedist voor mijn kind betekenen?

 

 

 

Specialisaties

Binnen onze groepspraktijk zijn de volgende specialisaties aanwezig:

Dyslexiebehandelaar (zie dyslexie op onze site)

Preverbale logopedie (voedingsproblemen bij jonge kinderen)

Binnen de prelogopedie behandelen we eet- en drinkproblemen bij 0- tot 2- jarigen. Ook oudere kinderen met eet- en drinkproblemen worden behandeld door de prelogopedist.

Eet- en drinkproblemen kunnen al aanwezig zijn vanaf de geboorte bij de fles- of borstvoeding. Soms ontstaan deze problemen bij de overgang van de voedingen, zoals de overgang van borstvoeding naar flesvoeding.

De overgang naar de vaste voeding verloopt niet bij ieder kind vanzelf. Kinderen kunnen moeite hebben met het eten van stukjes voedsel; uit de mond werken, kokhalzen, verslikken of heel lang in de mond houden. Ook problemen met lepelvoeding, kauwen of kwijlen kan de prelogopedist behandelen.

Bij de jongste kinderen bestaat de behandeling voornamelijk uit het begeleiden en adviseren van de ouders. Bij de 0- tot 2- jarigen komt de logopedist voor de behandeling aan huis. Bij de wat oudere kinderen bestaat de behandeling, naast begeleiding van de ouders, ook uit het geven van oefeningen. 

Als er meerdere deskundigen zijn betrokken bij het probleem, kan er overleg plaatsvinden. Dit zou een (kinder)arts, kinderfysiotherapeut en/of diëtist kunnen zijn.

Nederlands met Gebaren

Bij dove en slechthorende kinderen en bij kinderen, die niet of nauwelijks (kunnen) spreken, wordt in overleg met ouders gestart met het aanleren van gebaren naast de gesproken taal (Nederlands ondersteund met gebaren). Deze gebaren zorgen ervoor dat kinderen leren communiceren met hun omgeving.

OMFT (oromyofunctionele therapie)

Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Deze behandelmethode wordt gebruikt voor afwijkende mondgewoonten als open mondgedrag, afwijkend slikken, duim-, vinger- en speenzuigen.

Afwijkende mondgewoonten hebben negatieve gevolgen voor de gebitsstand, de uitspraak en het gehoor. Als bijvoorbeeld de tong bij het slikken voortdurend tegen de tanden drukt of de mond vaak open hangt, is dat niet bevorderlijk voor de uitspraak en voor de stand van de tanden. Tijdige inschakeling van logopedie leidt tot herstel of voorkomt verdere schade.

Bij deze behandeling wordt er samengewerkt met de tandarts en orthodontist. 

Larynxmanipulatie

Binnen onze praktijk is er een logopedist gespecialiseerd in larynxmanipulatie. Dit is een behandelmethode waarbij er een massage plaatsvindt rondom de hals, nek, strottenhoofd en schouders. Deze behandelmethode wordt toegepast bij onder andere stemproblematiek. Dit wordt gedaan om in dit gebied meer ontspanning en beweeglijkheid te creëren en eventuele stemproblemen te verminderen.

Deze behandelmethode wordt liggend op een massagebank uitgevoerd en wordt een aantal behandelingen herhaald. Vooraf wordt een onderzoek gedaan naar de beweeglijkheid en de structuren rondom het halsgebied. Naast deze therapie wordt vaak ook met andere behandelmethodes gewerkt. Dit om andere aandachtsgebieden te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de houding, de ademtechniek en het adequaat toepassen van resonantie om de stem te optimaliseren.  

Fonologische articulatiestoornissen

De wijze van behandelen van een articulatieprobleem is afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis.
Spraakproblemen behandelen we met behandelmethodieken als Hodson & Paden en Prompt.

Logopedie bij meertalige kinderen

specialisatie groepspraktijk Gertie Beurskens

specialisatie groepspraktijk Gertie Beurskens

specialisatie groepspraktijk Gertie Beurskens

Logo

KP logo groepspraktijk gertie beurskens logopedie groepspraktijk gertie beurskens