Afspraak maken?
     077 3745042
    Aanmeldformulier

Block links

  

 

 

 

Help, ik ben mijn stem kwijt.

 

Mijn kind kan de “k”
niet goed uitspreken

Kan ik mijn kind beter leren praten?

 

De tandarts zegt dat ik het
duimen moet afleren.

 

Ik heb een TIA gehad
en kan moeilijk uit
mijn woorden komen.

 

Mijn kind heeft een kleine woordenschat,
is daar wat aan te doen?

 

Ik heb last van hyperventilatie.

 

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen, wat kan de gespecialiseerd logopedist voor mijn kind betekenen?

 

 

 

Werkwijze

De behandeling

De behandeling begint met een intake om de klacht te verduidelijken. Daarna wordt er een onderzoek en/of observatie gedaan. Voor uitgebreid spraak-taalonderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt gekeken of behandeling nodig is.
In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt 30 minuten.
Meestal worden er huiswerkopdrachten gegeven. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van de stoornis.
Ouders en verzorgers worden betrokken bij de behandeling , zodat ze op de hoogte blijven en samen met het kind kunnen oefenen. U kunt als ouder bij de behandeling aanwezig zijn.
Als er aanleiding voor is, werkt de logopedist samen met anderen. Hierbij kunt u denken aan school, peuterspeelzaal, consultatiebureau, huisarts of specialist. Ook wordt er samengewerkt met orthodontist of tandarts.

Direct toegankelijke logopedie

Sinds 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing van uw arts meer nodig is voor logopedie. Let op; per zorgverzekeraar verschillen de voorwaarden voor directe toegankelijkheid , dus controleer uw polisvoorwaarden om na te gaan of uw zorgverzekeraar logopedie zonder verwijsbrief vergoedt.

Voor de logopedist is het gemakkelijk als u wel een verwijsbrief heeft. Als u geen verwijsbrief heeft moet de logopedist voorafgaand aan de behandeling een screening uitvoeren om erachter te komen of u met uw klacht op de juiste plek bent. Als blijkt dat u niet op de goede plek bent, wordt u alsnog terugverwezen naar de huisarts

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Logopedie bij kinderen wordt volledig vergoed.
Voor logopedie bij volwassenen moet u rekening houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico.
Het tarief voor een behandeling is landelijk vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

Verhindering

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren afgemeld worden. Dit kan telefonisch, via voice mail of per e-mail. Als u later afmeldt, wordt de gereserveerde tijd voor een behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Klachten

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag horen wij dit van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging.

Werkwijze groepspraktijk Gertie Beurskens

Werkwijze groepspraktijk Gertie Beurskens

Werkwijze groepspraktijk Gertie Beurskens

Logo

KP logo groepspraktijk gertie beurskens logopedie groepspraktijk gertie beurskens